Cel i zadania placówki

 

Głównym celem naszego domu jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziewcząt poprzez zaspokajanie ich potrzeb biologicznych, psychicznych, duchowych, poznawczych.  Podstawą jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, współpraca z rodziną biologiczną (jeśli jest możliwa) by tworzyć warunki na rzecz powrotu wychowanek do domu rodzinnego. W sytuacjach kiedy nie jest to możliwe dążymy do jak najlepszego przygotowania naszych wychowanek do usamodzielnienia, by odważnie i mądrze rozpoczynały dorosłe życie.

 

Wychowanie w Ognisku odbywa się w atmosferze rodzinnej. Dziewczęta  razem z pracownikami tworzą wspólnotę, włączają się we współodpowiedzialność za dom, uczą się samodzielności i troski o wspólne dobro.